Page:乾隆西安府志-02.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


 界九十五里西北至高陵界三十里通志編戸四十里

 形勢縣志西接終南南走藍田北俯渭水東控鴻門

  高陵縣

 釋名史記秦昭王弟封高陵君郡縣釋名縣南有奉政原

 高四五丈名所由昉也沿革一統志秦孝公置縣漢屬左

 馮翊爲左輔都尉治後漢爲左馮翊治三國魏攺曰高陸

 屬京兆郡晉因之尋復舊治後魏熙平中復爲高陸馮翊

 郡治焉隋大業二年復曰高陵屬京兆郡唐天授二年

 鴻州大足元年還屬雍州五代宋金因之元屬奉元路明

 屬西安府

本朝因之