Page:乾隆西安府志-18.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黔國大師下及土官夷人皆奉法令遷兵部尚書廵撫南

京兼督糧餉奏天下賦役收取過重乞嚴禁革光祿寺歲

供白粲槪及庖人賤工請稍裁別派巿物料織造綵繪及

貢獻花木禽鳥請賜蠲省請以常州府羡米六萬石補民

夏稅以羡錢六萬貫補諸府戸口鹽鈔請滅耗米十萬餘

以蠲重賦免秋糧數十萬芻半之以救火災周行賑貸至

二百餘萬口滿九載加太子少保孝宗卽位攺吏部尚書

加太子太保恕在吏部抑僥倖奬名節㧞淹滯遇事敢言

有不合輙求退起用以來乞休二十餘疏乃允家居年八

十八武宗遣行人存問恕復疏數事又四年卒贈特進左

柱國太師謚端毅恕五子十三孫多賢顯通志恕忠懇獲