Page:乾隆西安府志-21.djvu/109

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然正膏我劍封罵曰我公卿子守正而死猶生也終不辱

逆賊手遂遇害保晦歸知夫人死號而絶

賀若婦藍田志藍田人姑有疾刲股肉奉姑疾愈勅旌表

閭名其鄉曰節婦鄉

种放母宋史放父詡長安主簿卒母與放隱終南山結草

爲廬僅庇風雨淳化三年召放母恚曰嘗勸汝勿聚徒講

學身旣隱矣何用文爲果爲人知而不得安處我將棄汝

深入窮山矣放稱疾不起母取其筆硯焚之太宗詔賜緡

餞養母不奪其志

馬氏續文獻通考下邽李好義妻好義爲興州正將吳曦