Page:乾隆西安府志-25.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王賦業西安人左都督

 萬歴十四年丙戌科

金德榮西安

 萬歴十七年巳丑科

鄭夢麟西安人副將

 萬歴二十年壬辰科

錢登 陳緯俱西安人

 萬歴二十九年辛丑科

巢丕振溼陽人叅將

 萬歴三十五年丁未科

張我英西安人副將董獻策西安