Page:乾隆西安府志-25.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


梁化鳳長安人提督邸宗武 李朝儒俱咸寧人

 順治六年巳丑科

陳光英呂成周俱咸寧人王大綸褚丕基遊撃俱涇陽人來講

人遊

 順治九年壬辰科

曹枚三原

 順治十二年乙未科

樊英涇陽人遊撃王國章姚振國富平

 順治十五年戊戌科

盧化鳳陳輔國俱長安人盖世英 來誼俱三原人守備

 順治十七年庚子科