Page:乾隆西安府志-33.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 府君廟縣志在城西四十里武德三年建太宗夢與神遇

 封府君之神相傳神爲崔珏宋太中祥符三年祈嗣有應

 加封地曹判官遣使致祭元延祐二年封䕶國西齊王其

 一在城西二十里崔家莊

 終南山祠册府元龜開成二年四月辛酉詔终南山興雲

 必雨若當晴霽雖宻雲他至竟不霑霈况兹山北面闕庭

 日當恩顧修其望祀寵數宜及令中書門下差官設尊宣

 吿恩禮擇立廟處所以聞八月乙未長安令杜慥奏准詔

 置終南山祠宇畢已酉册爲廣惠公

 胡袄祠長安志武德四年

 安平公祠馬志在指揮街隋宇文愷有遷都功故廟食