Page:乾隆西安府志-39.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


西安府志卷第七十三

 咸陽縣

豆盧恩碑 八分書 在洪瀆原

 按碑無年月石墨鎸華云保定元年葢以文內有是年

 兵破巴州語也

順陵碑 武三思𢰅 相王旦正書 長安二年正月

在縣署

 按正月金石錄作六月

契苾明碑 婁師德𢰅 殷元𧙓正書 先天元年十二