Page:凌煙閣功臣圖.pdf/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
校对本页时出现了一个问题

張公一生湖海

客身長九尺

鬚眉蒼

   ?矦章

左領軍大將軍盧國公程知節 本名䶧金濟州東阿人以平

  宋老生竇建德王世充有功封宿國公實封七百戶貞觀十三年命為晉州刺

  史國于盧贈驃騎大將軍益州大都督

             猿仙