Page:凌煙閣功臣圖.pdf/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对

集賢學士如堵

墻觀我落筆

中書堂

  倣草篆

戶部尚書渝國公劉政會

  滑州胙人初為劉武周所擒時密表賊情于唐及武周平進光祿大夫封邢

  國公轉洪州都督贈民部尚書謚曰㐮