Page:嘉靖贛州府志.pdf/584

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 敏如子者立節𥬇曰公過矣若我軰人亦不肯爲條例司矣立節趨出後爲鎮江軍書記監司獨敬憚之

 謝麟經制溪洞事宜州守王奇與蠻戰死立節判桂州被㫖鞫吏士有罪者麟因收大小使臣付立節併

 按且欲盡斬之立節不可麟侵以語立節曰獄當論情吏當守法逗撓不進諸將罪也餘人可盡戮乎若

 必𣣔以非法斬人則經制司自為之我何與焉麟奏立節拒抗立節亦奏麟侵獄事刑部竟如立節議十

 二人得不死蘇軾爲作剛說朱熹為䟦其事陳白沙獻章稱其人如青天白日其立朝也如千仞之壁可

 望不可即立節著有文集三傳例論五服要律啚臨川刀筆孫勰志康立節子有父風讀書愽洽

 年未弱冠受知蘇軾終不畔所學守正不撓元祐三年擢進士居官以勁直聞知湖廣岳州後寓于陳未

 㡬卒著有文集四十卷胡埜德林方雅好古端凝介特師事孫立節立節噐之罹外艱哀毁骨立

 廬墓十禩事兄如父趨人之急如弗及鄰有䘮莫舉輙爲棺歛與孫勰同業太學以兄老歸侍開義舘于

 長春谷藏書萬卷延名士使族子弟受學焉號環中居士大觀中舉八行政和八年登進士第歷鄧州敎