Page:嘉靖贛州府志.pdf/587

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 有政聲景泰初年七十致仕卒賜塟𥙊著有鈍齋集孫紹復先立節後裔潜心經史敦尚行𧨏正綂

 初知縣𡊮才輔薦授本縣訓導蒞任六年諸士皆有造嘗與邑人盧鴻續吟社會著有詩文傳世沒後從

 祀鄉盧鴻大賔監生湖廣臨武訓導邑稱僻陋至則與諸生講論寒暑不輟卒有登進士者秩

 滿致仕歸淑後進非公㑹足不一跡縣門姜郡守璉延為塾賔邑令胡澄歳節謁先師畢即率寮 禮其

 廬為人外和内剛坐必正襟衣常曳地終日無惰容天性孝友自奉甚約待客必豐遇人以禮遜然不尚

 同或朋儕議論不合輙望望然引去其教人不專進取邑有士行者多出其門如董文僖公亦師事之卒

 銘其墓嘗擬著皇明君道洪範八卷有詩文集傳家其孫鎬能紹家學

 事父亶極善承順老年飬其母雖貧不懈世以謂鴻德所鍾云董越尚矩天順己卯領鄉薦成化己

 丑登張昇榜進士及第歷翰林編脩累官南京工部尚書節行高古問學閎慱嘗曰文章貴規矩尤尚警

 策苟執常不變雖多亦奚以為𠑽憲廟經筵講官