Page:嘉靖贛州府志.pdf/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 德元言䖍州爲虎頭州非佳名天下舉安獨此郡有小警意其名有以名之廷臣建議亦謂䖍有䖍殺之

 義請去其不令之名是年二月得旨攺今名取章貢二水合流之意領縣十隷江南西

 路時攺䖍化爲寧都元始祖至元十三年平江南攺江西道

 二十四年併龍南入信豐安逺入㑹昌成宗元貞二年攺州曰路領縣

 五贛興國信豐𩁹都石城陞寧都㑹昌爲州析瑞金隷會昌至大二年復置龍南安逺隷寧都

 隷江西行中書省順帝至正十八年戊戌八月僞漢

 陳友諒遣將熊天瑞䧟贛據之二十二年壬寅納欵

 請降旣而復畔甲辰冬十月

國朝中書平章政事常遇春督兵臨贛明年乙巳二月

 贛平洪武二年巳酉攺路曰府領縣十贑𩁹都信豐興國㑹昌安