Page:嘉靖贛州府志.pdf/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 攺爲塲南唐保大十一年陞爲縣南有龍潭故曰龍

 南隷虔州宋因之元至元十四年省併入信豐至大

 二年復析置龍南割隷寧都州

國朝仍隷贑州府地方三百有八十五里廣二百有二十里袤百有

 六十五里東安逺東南龍川南河源隷惠西南翁源西始

 興隷南西北始興北信豐東北信豐

 石城距府東北四百有六十里南唐保大十一年

 寜都縣東石城塲置縣隷䖍州舊以石山聳峙如城

 故以名塲縣襲其名宋因之元元貞二年割隷寜都

 州