Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 奉

天承運

皇帝制曰竭忠盡瘁固人臣職

 分之常崇德報功實國家激

 勸之典矧通侯班爵崇亞上

 公而節恵易名榮逾華衮事