Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


衆非𥬇詆訾之者乎然而天下之大也其能自㧞

於俗不與衆非𥬇詆訾者僅三千人焉豈非空言

動衆終不若躬見於政事之爲易也夫三千之中

稱好學者顔氏之外又無多聞焉豈速肖之士知

自㧞於俗矣尚未能盡脱乎俗習耶一洗俗習之

直超自性之眞而盡得聖人千古不盡之意者

豈顔氏之𠩄獨耶然而三千之徒其於夫子之言

也猶面授也秦火而後掇拾於漢儒者多似是而

失眞矣後之儒者復以已見臆說取其言而支