Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  透之說而混焉以誇博是愛其毛而不屬其

  裏也不旣多乎旣又思之凡物之珍賞于時

  者乆而不廢况文章乎先生之文旣以傳誦

  於時欲不盡錄不可得也自今尚䏻次其月

  日善讀者尤可以驗其悔悟之漸後恐迷其

  𡻕月而槩以文字取之混入焉則幷今日之

  意失之矣久菴之慮殆或以是與不得巳乃

  兩是而俱存之故以文之純于講學明道者

  裒爲正錄餘則别爲外集而總題曰文錄䟽