Page:天啓贛州府志 10.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 豊時當俶擾加意子惠民賴以安凡山川勝

 蹟俱有吟詠任滿陞京榷

趙時儋紃夫從子景定元年來宰寧都先是磜

 下賊廖四猖獗勢將逼城儋在道聞驚謂此

 城季父所創也何可不救遂單騎疾馳至邑

 選募義丁禦賊勸諭富民出資以給兵食與

 賊戰大敗之斬其渠首縱火焚賊砦殆盡見

 平宼録

何時字了翁樂安人寶祐進士先嘗爲水州教