Page:Sibu Congkan0119-司馬光-資治通鑑-80-21.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


稱囧功德宐委以萬機自陳母疾請歸藩即辭出不復

還營便謁太廟出自東陽城門遂歸鄴遣信與囧别囧

大驚馳出送穎至七里澗及之穎住車言别流涕滂沱

惟以太妃疾苦爲憂不及時事由是士民之譽皆歸穎

囧辟新興劉殷爲軍諮祭酒洛陽令曹攄爲記室督尚

書郎江統陽平太守河内茍晞參軍事呉國張翰爲東

曹掾孫惠爲户曹掾前廷尉正顧榮及順陽王豹爲主

簿惠賁之曽孫榮雍之孫也殷幼孤貧養曽祖母以孝

聞人以榖帛遺之殷受而不謝直云待後貴當相酬耳

及長愽通經史性倜儻有大志儉而不陋清而不介望

之頹然而不可侵也囧以何勗爲中領軍董艾典樞機