Page:Sibu Congkan0119-司馬光-資治通鑑-80-21.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


欲殺之大將軍穎爲之辯理得免死因表爲平原内史

以其弟雲爲清河内史機友人顧榮及廣陵戴淵以中

國多難勸機還呉機以受穎全濟之恩且謂穎有時望

可與立功遂留不去 秋七月復封常山王乂爲長沙

王遷開府驃騎將軍 東萊王㽔凶暴使酒數陵侮大

司馬囧又從囧求開府不得而怨之宻表囧專權與左

衛將軍王輿謀廢囧事覺八月詔廢蕤爲庶人誅輿三

族徙蕤於上庸上庸内史陳鍾承囧㫖潛殺之 赦天

下 東武公澹坐不孝徙遼東九月徴其弟東安王繇

復舊爵拜尚書左僕射繇舉東平王楙爲平東將軍都

督徐州諸軍事鎮下邳 𥘉朝廷符下秦雍州使召還