Page:Sibu Congkan0152-司馬光-資治通鑑-80-54.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


充清邊道行軍大揔管以討契丹右拾遺陳子昂爲攸

宜府參謀上䟽曰恩制免天下罪人及募諸色奴充兵

討擊契丹此乃捷急之計非天子之兵且比來刑獄乆

清罪人全少奴多怯弱不慣征行縱其募集未足可用

況當今天下忠臣勇士萬分未用其一契丹小孽假命

待誅何勞免罪贖奴損國大體臣恐此䇿不可威示天

下 丁巳突厥寇凉州執都督許欽明欽明紹之曽孫

也時出按部突厥數萬奄至城下欽明拒戰爲所虜欽

明兄欽寂時爲龍山軍討擊副使與契丹戰於崇州軍

敗被擒虜將圍安東令欽寂說其屬城未下者安東都

護裴玄珪在城中欽寂謂曰狂賊天殃滅在朝夕公但