Page:Sibu Congkan0207-史炤-資治通鑑釋文-5-5.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


切一州名憸人七廉切詖也憸利於上書爾無昵于憸人又思廉切音善州名論頰𤍠上盧昆切下古恊切吐蕃臣名

苴那時子余切東蠻王名詗伺上翾正切又火逈切知處告言下音伺奄闚也西陲是爲切邊也潘原

切縣名在保定郡壕柵上音豪城壕也下音𠕋寨柵也現索上胡甸切露也下山責切求也謂露意而求索也良涉切髪

愕眙上五各切驚也下丑吏切直視也輜重上側持切載衣車下直用切載物車行者之車緫曰輜重犲狼犲牀皆切

狼屬狗聲街遞大計切謂表奏旣逹於朝廷當於朝中宣示百僚時乃於通街傳遞至臣僚私居故謂之街遞衣檢切又古含切

趨玉切足也毗𥙊切說文頓仆也憤惋烏貫切驚歎也剖析上普后切判也下先擊切分也兩選息絹切兩

經銓選也齧臂五結切噬其臂也行幐徒登切囊可帶者或作縢釘鞵上音丁鐡釴也下户佳切屩也以釘置鞵下所以踐

泥塗苦貢切馬勒也居號切神龍二年更名河南府陽城爲告成即漢郜城縣也王莾時亦名告成屬山陽郡郜又入聲

魚向切恃也亭歴切買入曰糴綵纈上此宰切綾綵也下胡結切繫也謂繫繒染爲匹也党項多曩切漢西羌別種其地

古析支國丞呪切說文賣物去手也詩賈用不售

    唐紀四十九     通鑑卷二百三十三

      起強圉單閼八月盡重光恊洽即丁卯至辛未凡四年有竒