Page:Sibu Congkan0225-袁樞-通鑑紀事本末-42-18.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


通鑑紀事本末卷第十八

   馮跋滅後燕

晉安帝隆安五年燕王盛懲其父寳以懦弱失國

務峻威刑又自矜聦察多所猜忌羣臣有纎介之

嫌皆先事誅之由是宗親勲舊人不自保八月丁

亥左将軍慕容國與殿上将軍秦輿段讃謀帥禁

兵襲盛事發死者五百餘人壬辰夜前将軍叚璣

與秦輿之子興段讃之子泰潛於禁中鼓譟大呼

盛聞變帥左右出戰賊衆逃潰璣被創匿廂屋間

俄有一賊從闇中擊盛盛被傷輦升前殿申約禁

衛事定而卒中壘将軍慕容拔冗從僕射郭仲白