Page:Sibu Congkan0237-袁樞-通鑑紀事本末-42-30.djvu/200

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


延秀尚焉己卯成禮假皇后仗分禁兵以盛其儀

衛命安國相王障車庚辰赦天下以延秀為太常

卿兼右衛将軍辛巳宴羣臣于兩儀殿命公主出

拜公卿公卿皆伏地稽首

三年 太平安樂公主各樹朋黨更相譛毁上患

之十一月癸亥上謂修文館直學士武平一曰比

聞内外親貴多不輯睦以何法和之平一以為此

由䜛謟之人陰為離間宜深加誨諭斥逐姦險若

猶未已伏願捨近圖逺抑慈存嚴示以知禁無令

積惡上賜平一帛而不能用其言

睿宗景雲元年春正月丙寅夜中宗與韋后微行