Page:Sibu Congkan0252-韋昭-國語-4-2.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


躋之展禽曰夏父弗忌必有殃夫宗有司之言順矣僖

又未有明焉未有明德犯順不祥以逆訓民亦不祥易神之

班亦不祥不明而躋之亦不祥犯鬼道二二易神之班躋不明也

犯人道二犯順以逆訓民也能無殃乎侍者曰若有殃焉在抑

刑戮也其夭札也不終曰夭疫死曰札唐云未名曰夭失之矣曰未可知也

若血氣強固將壽寵得没壽寵老壽而保寵也没終也雖壽而没不

爲無殃必以殃終旣其葬也焚煙徹于上已𦵏而火焚其棺槨也徹達也

莒大子僕殺紀公紀公生僕及季它旣立僕又愛季它而黜僕僕故殺紀公也

其寶來奔寶玉也來奔奔魯也或有魯字非也此魯語不當言魯宣公使僕人

以書命季文子宣公文公之子宣公倭也命告也僕人官名文子魯正卿季孫行父