Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於下執事𠑽能也成事成功也周王答曰茍伯父命女來明紹

享余一人若余嘉之周王景王子敬王丐也紹繼也享獻也繼先王之禮獻我一人

我心誠嘉之也昔周室逢天之降禍遭民之不祥説云謂民流厲王於

彘也昭謂子朝簒立敬王出奔民成周之民助子朝者余心豈忘憂䘏不唯下

土之不康靖不但憂四方乃憂王室也今伯父曰戮力同徳戮并

伯父若能然余一人兼受而介福而女也介大也伯父多歴

年以沒元身元善伯父秉徳已侈大哉侈猶廣也

吳王夫差還自黄池息民不戒戒儆越大夫種乃倡

發始為倡曰吾謂吳王將遂涉吾地今罷師而不戒以

忘我我不可以怠也日臣嘗卜於天日昔日也卜於天天若棄吳必