Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人事不起弗爲之始人事謂怨畔逆亂之萌也先動爲始今君王未盈

而溢未盈國未富實而君意溢也未盛而驕道化未盛而自驕泰也不勞而

矜其功未有勤勞而自大其功也天時不作而先爲人客吳未有天灾而

欲伐人事不起而創爲之始此逆於天而不和於人

天應未至人事不起故逆於天而失人和也王若行之將妨於國家靡王

躬身妨害也靡損也王弗聽范蠡進諫曰夫勇者逆徳也

禮讓勇則攻奪兵者凶器也言害人也爭者事之末也言賢者脩其政徳而

逺方附事之徳不行然後用武故曰爭者事之末也隂謀逆徳好用凶器隂謀兵謀

也勇爲逆徳也始於人者人之所卒也始以伐人人終害之淫佚之事

上帝之禁也淫佚放濫也先行此者不利王曰無是貳言