Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


晉語第十五 國語 韋氏解

士景伯如楚景伯晉理官士彌牟如楚聘也叔魚為贊理叔魚羊舌鮒也贊佐

也景伯如楚故叔魚攝其官也傳曰叔魚攝理邢侯與雝子爭田二子皆晉大夫也邢

侯楚申公巫臣之子也巫臣奔晉晉與之邢雝子故楚大夫奔晉晉與之鄐爭鄐田之疆界也雝子

納其女於叔魚以求直不直故納其女傳曰罪在雝子及蔽獄之日

叔魚抑邢侯蔽決也抑枉也邢侯殺叔魚與雝子於朝韓宣

子患之叔向曰三姦同罪請殺其生者而戮其死者

陳尸為戮宣子曰若何對曰鮒也鬻獄鬻賣雝子賈之以

其子邢侯非其官也而干之官司寇也干犯也夫以回鬻國

之中回邪也中平也與絶親以買直與非司寇而擅殺其罪