Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


嘉善也時物畢成舍入室也羣神頻行頻並也並行欲求食也國於是乎

烝嘗家於是乎嘗祀烝冬祭也嘗嘗百物也月令孟冬大飲烝傳曰閉蟄而烝

姓夫婦擇其令辰辰十二辰也奉其犧牲敬其齍盛潔其

糞除慎其采服禋其酒醴帥其子姓禋潔也子衆子姓同姓也

其時享虔其宗祝宗主祭祀祝主祝祈也道其順辭以昭祀其先

祖肅肅濟濟如或臨之於是乎合其州鄉朋友婚姻

比爾兄弟親戚合會也比親也於是乎弭其百苛妎其讒慝

弭止也苛虐也妎覆也止覆謂解怨除恨之辭合其嘉好結其親暱合結也謂於此

更申固之億其上下億安以申固其姓上所以教民虔也

下所以昭事上也天子禘郊之事必自射其牲牲牛