Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問焉曰人有言曰唯食可以忘憂吾子一食之閒而

三歎何也同辭對曰吾小人也貪饋之始至懼其不

足故歎中食而自咎也曰豈主之食而有不足是以

再歎主之既食願以小人之腹為君子之心屬厭而

已是以三歎屬適也厭飽也已止也適小飽足則自節止獻子曰善乃辭

梗陽人善二子善諭而不逆獻子能覺改也

下邑之役董安于多下邑晉邑董安于趙簡子家臣多功也周禮曰戰功曰多魯定

十三年簡子殺邯鄲大夫趙午午之子稷以邯鄲畔午荀寅之甥也荀寅士吉射之姻也二人作亂攻趙

氏之宫簡子奔晉陽晉人圍之時安于力戰有功也趙簡子賞之辭辭不受也固賞

之對曰方臣之少也進秉筆贊為名命稱於前世義