Page:Sibu Congkan0262-鮑彪-戰國策校注-8-8.djvu/137

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


說為不易得也嗚呼使秦漢而後復有為是說者必

無能載之者矣雖然此豈獨人力哉盖自夏商積制

作以至于周而文物大備當其盛時朝廷宗廟之上

蠻貃窮服之外其禮樂制度條施目設而威儀文章

可著之簡冊者至三千數此聖人文章之實也及周

道衰寖滛陵遲幽厲承之于是大壊然其文章所從

來既逺故根本雖伐而氣𦦨未易⿺辶䖏熄也于是浮而

散之鍾于談舌而著於言語此莊周屈原孫武韓非

商鞅與夫儀秦之徒所以雖不深祖吾聖人之道而

所著書文辭駸駸乎上薄六經而下絶来丗者豈數

人之力也哉今戰國䇿宜有善本傳於丗而舛錯不