Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


何以復在卿所韓王曰臣託以處分之語

未備者復留之惟 陛下深思利害勿爲

後悔 上曰卿苦疑彦卿何也朕待彦卿

 至厚彦卿能負朕邪韓王曰 陛下何以

 能負周世宗 上黙然遂中止

太祖一日以幽燕地圖示中令問所取幽燕

 之䇿中令曰圖必岀曹翰 帝曰然又曰

 翰可取否中令曰翰可取孰可守 帝曰

 以翰守之中令曰翰死孰可代 帝不語

 乆之曰卿可謂逺慮矣 帝自此絶口不