Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


開寳中趙普猶秉政江南後主以銀五萬兩

遺普普白 太祖 太祖曰此不可不受

但以書荅謝少賂其來使可也普叩頭辭

讓 上曰大國之體不可自爲寢弱當使

之勿測旣而後主遣其弟從善入貢常賜

外宻賚白金如遺普之數江南君臣始震

駭 上之偉度談苑〇又記聞云 太祖時趙普爲相車駕因出忽幸其第時

 兩淛錢俶方遣使致書及海物十瓶於普置在左廡下㑹車駕至倉卒岀迎不及屏也 上頋見問何物

普以實對 上曰此海物必佳即命啓之皆滿貯𤓰子金也普皇恐頓首謝曰臣未發書實不知若知之

當奏聞而却之 上𥬇曰但取之無慮彼謂國家事皆由汝書生耳因命普謝而受之