Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 是故以彬之厚重美之明銳更相爲助令

 行禁止未甞妄戮一人而江南平聞見

曹彬事 太祖時將討金陵責後主稱疾不

 朝之罪以彬長者令爲統帥將終全其城

 彬累遣告城中大軍决取十一月二十七

 日破城冝早爲之圖後主將遣其愛子清

 源郡公仲寓入覲至仲冬下旬日日克期

 仲寓未出彬屢遣督之言郎君到寨即四

 靣罷攻後主終惑左右之言以爲堅壘如

 此天象無變豈可計日而取蓋敵人之言