Page:Sibu Congkan0274-朱熹-三朝名臣言行錄-8-1.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 五路貢士雖不行其後頗如其說

公推廣上之仁德使及微細考尋天禧𥘉

甞於京門外四禪院買地以瘞無主骸骨

 官給錢六百㓜者半之後因循不復給錢

 而死者𭧂露於道見者閔傷乃舉舊制行

 之

公自爲宰相即與當時諸公同力一德謀議

 制作完𥙷天下事所汲引多正直有名或

 忠厚可鎮風俗列侍從備臺諫以公議用

 之士莫自知出何人門下嘉祐四年下祫