Page:Sibu Congkan0286-常璩-華陽國志-3-1.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祉遣吏先尼和拜檄巴蜀守過成瑞灘𣦸子賢求喪

不得女絡年二十五迺分金珠作二錦囊繫兒頭下

至二年二月十五日女絡廼乘小船至父沒所哀哭

自沉見夢告賢曰至二十一日與父屍俱出至日父

子浮出縣言郡太守蕭登髙之上尚書遣戸曺掾為

之立碑人為語曰符有先絡僰道張帛求其夫天下

無有其偶者矣

新樂縣郡西二百八十里元康五年置西楚僰道有

鹽井大姓魏吕氏西楚僰道四字疑誤

汶山郡本蜀郡北部冉駹都尉孝武元封四年置舊

屬縣八户二十五萬去洛三千四百六十三里東接