Page:Sibu Congkan0292-酈道元-水經注-12-04.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 得不投死乎遂將降人分配諸將衆數十萬人故關

 西號世祖曰銅馬帝也祠取名焉廟側有碑述河内

 脩武縣張導字景明以建和三年為鉅鹿太守漳津

 汎濫土不稼穡導披按地圖與丞彭參掾馬道嵩等

 原其逆順揆其表裏脩防排通以正水路功績有成

 民用嘉賴題云漳河神壇碑而俗老耆儒猶揭斯廟

 為銅馬劉神寺案掲近刻訛作謁是碑頃因震裂餘半不可

 復識矣又逕南宫縣故城西漢惠帝元年以封張越

 人子買為侯國王莽之序中也其水與隅醴通為衡