Page:Sibu Congkan0298-酈道元-水經注-12-10.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


東南過隨縣西案過近刻訛作逕

 縣故隨國矣春秋左傳所謂漢東之國隨為大者也

 楚滅之以為縣晉武帝太康中案近刻脫帝字立為郡有溠

 水出縣西北黄山南逕㵐西縣西又東南㵐水入焉

 㵐水出桐柏山之陽吕忱曰水在義陽㵐水東南逕

 㵐西縣西又東南注于溠案注近刻訛作流溠水又東南逕

 隨縣故城西春秋魯莊公四年楚武王伐隨令尹鬭

 祁莫敖屈重除道梁溠軍臨于隨謂此水也水側有

 斷蛇丘隨侯出而見大蛇中斷因舉而藥之故謂之