Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


國閻浮提中有十六大國八萬四千城有八國王四

天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地

多饒𧰼西有大秦國天子土地饒金玉西北有月支

天子土地多好馬八萬四千城中有六千四百種人

萬物音響各别有五十六萬億丘聚魚有六千四百

種鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種艸

有八千種雜藥有七百四十種襍香有四十三種寶

有百二十一種正寶有七種海中有二千五百國有

百八十國人噉五穀有三百三十國人噉魚鼈黿鼉

五大國王一王主五百城第一王名斯𥠖國土地盡