Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/172

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


轀車見之傷人目以其名呼之不能傷人目又在道

之精名曰作器狀如丈夫善眩人以其名呼之則去

又故臼之精名曰意狀如豚以其名呼之則去又故

井故淵之精名曰觀狀如美女好吹簫以其名呼之

則去又絕水有金者精名侯伯狀如人長五尺五綵

衣以其名呼之則去又故䑓屋之精名曰兩貴狀如

赤狗以其名呼使人目明又左右有山石水生其澗

水出流千嵗不絕其精名曰喜狀如小兒黒色以其

名呼之使取飲食又三軍所戰精名曰賔滿其狀如

人頭無身赤目見人則轉以其名呼之則去又故水