Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/63

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


形如蠒浄潔清徹亦不疼痛後大如瓠便劈看之得

一童子甚為端正大王已崩頂生為王七寳具足衣

食音樂自然作樂經八萬四千嵗時有夜叉踊出殿

前髙聲唱言東方有國名弗婆提其中豐樂快善無

比大王可往王即悦意欲行金輪復轉躡虚而進群

臣七寳皆悉隨從既至彼土諸小王等盡來朝賀王

於彼國五欲自恣經八千嵗夜叉復言西方有國名

瞿耶尼王可至彼還如前去經十四億嵗夜叉復唱

北方有國名鬱單越王可到彼還如前去經十八億

嵗夜叉復唱有四天王處其樂難量王可遊之王與