Page:Sibu Congkan0618-張說-張說之文集-4-3.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 當從信根入 是佛虚堂相 是法㣲妙光

定慧不相離 是僧和合義 人空法亦空

 二空亦復空 住心三空寳 是名三歸䖏

   善法堂賛

 至哉初上人 建立善法堂 彩翠三世佛

荘嚴清净眼 能運無凝心 普入於一切

 見(⿱艹石)不染色 知(⿱艹石)不取色 是名真實見

亦名鮮脫知 佛𮗚離生㓕 諸法等如是

   益州太清𮗚精思院天尊賛并序

蜀山劉尊師上清品人也兄學儒弟奉佛迺𦘕三聖