Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帝陛下德合覆載道光軒虞嗣位之𥘉禎祥継至昇平之符

旣兆仁壽之域以躋以或下巳微臣往在先朝以論事得罪身居

貶黜之地目覩殊常之慶抃躍欣幸實倍常情伏乞宣付史

官以彰聖德所致瞻戀闕廷心䰟飛馳無任欣抃踊躍之至

馳下或有並圖奉進四字或附於下文奉表陳賀之下謹差某官奉表陳賀以聞

   舉張惟素自代狀一首  國子監

  中散大夫守左散𮪍常侍上柱國賜紫金魚袋張惟素

右伏凖建中元年正月五日制常參官上後三日舉一人自

代者前件官文斈治行衆所推與累歴中外資序巳深序或作考

和而不同静而有守敦厚退讓可以訓人臣所不如輒舉自

代謹録奏聞

   舉韓泰自代狀 𡊮州

  使持節漳州諸軍事守漳州刺史韓泰