Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   登仕郎守秘書省校書郎張籍

右件官學有師法文多古風沈黙靜退介然自守聲華行實

光映儒林臣當司見闕國子監博士一貟生徒藉其訓導伏

乞天恩特授此官以彰聖朝崇儒尚德之道謹録奏聞伏聽

勑㫖

   請上尊號表或有囯子監字

臣某言臣得所管國子太學廣文四門及書筭律等士館學

生沈周封等六百人狀或无得字稱身雖賤微然皆以選擇得備

學生讀六㙯之文脩先王之道粗有知識皆由上恩今天子

整齊乾坤出入神聖或无今字經營乎無爲之業游息乎混元之

宫不謀於廷不戰於野坐收冀部旋定幽都析木天街星𪧐

清潤北嶽醫閭神鬼受職𥙷注後山詩話退之上尊號曰析木天街云云子曾子賀赦曰鈎陳

太微星緯咸(⿱艹石)崑崙渤澥濤波不驚丗莫能輕重之也○析木天街北岳毉閭方云皆以幽兾言也天文志昴爲天街属