Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


右司天臺奏今日辰卯閒太陽合虧陛下敬畏天命克巳脩

身誠發於中災銷於上自卯及巳當虧不虧及或作至雖隔隂雲

轉更明㓪比於常日不覺有殊天且不違慶孰爲大臣官忝

京尹親覩殊祥欣感之誠實倍常品謹奉狀賀以聞狀下或有陳字

   舉張正甫自代狀  尚書兵部再除

 通議大夫守右散𮪍常侍上柱國南陽縣開國子食邑五

 百户賜紫金魚袋張正甫

右臣𫎇恩除尚書兵部侍郎伏凖建中元年正月五日制常

參官上後三日舉一人自代者前件官禀正直之性懷剛毅

之姿嫉惡如仇讎見善(⿱艹石)饑渴備更内外灼有名聲年齒雖

髙氣力逾勵力或作志甘貧苦節不愧神明可謂古之老成朝之

碩德乆處散地實非所宜乞以代臣以副公望

  𡊮州申使狀