Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


或作需明年非是

   贈同遊者巳見正集

   請遷玄宗廟議

    方从蜀本舊志或无庿字非是方云舊史礼儀志慶四年五月礼儀使奏樊云時穆宗當祔公豈

    以吏部侍郎爲礼儀使邪

右禮儀使奏謹按周禮天子七廟三昭三穆與太祖之廟而

七尚書咸有一德亦曰七丗之廟可以觀德尚書至𮗚德十六字舊史闕

荀卿子曰有天下者祭七代有一國者𥙊五代或无卿字日上或有亦字

𥙊七代或作亊七丗𥙊五代或作亊五岀或作𥙊五庿則知天子上𥙊七廟典籍通規

祖功宗德不在其數庿或作代國朝九廟之制法周之文太祖景

皇帝始爲唐公肇基天命義同周之后稷髙祖神堯皇帝創

業經始化隋爲唐義同周之文王太宗文皇帝神武應期造

有區夏義同周之武王應或作膺武王下或有也字其下三昭三穆謂之