Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


親廟與太祖而七四時常饗自如禮文伏以今年宗廟遞遷

玄宗明皇帝在三昭三穆之外是親盡之祖雖有功德新主

入廟禮合祧藏太廟中第一夾室每至禘祫之歳合食如常

藏下或有迁字或作祧迁藏太庿中中下或有從字謹議

   范蠡招大夫種

   詩之序議

   三器論此二篇方从蜀本刪去〇今从之


朱文公校昌黎先生外集卷之一