Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天地有靈術得之者唯君築爐地區外積火燒氛氲

海鑠幽怪滿空歊異氛山磨電弈弈水淬龍蝹蝹太一

裝以寳列仙篆其文可用懾百神豈惟壯三軍有時幽

匣吟忽似深潭聞風胡乆巳死此劒將誰分行當獻天

子然後致殊勲豈如豐城下空有斗閒雲

 遺詩

   同竇執中㝷劉尊師不遇

    方云此詩得於五竇聮味集公時任都官外郎同洛陽令竇公河南令韋執中以訪之元和五年

    詩以同㝷師爲韻人各一首洪氏年譜亦見

秦客何年駐仙源此地深還隨躡鳬𮪍來訪馭風𬓛院閉青

霞入松髙老鶴㝷猶疑隱形坐敢起竊桃心

   春雪

    方云此詩得於文𫟍英華其後即以正集中春雪詩首句云新年都未有芳華者系之疑亦公作也