Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


音愈今本作瘦傳冩之誤陳壽起又廢卒亦無所至王隱謗退死家習鑿

齒無一足孫日鑿齒字彦威㐮陽人以脚疾廢居里巷符堅稲㐮陽大說之与諸鎮書日昔晋平呉利在二陸

仐獲江南獲士𦂯一人有半耳崔浩范曄赤誅魏収夭絶宋孝王誅死足下

所稱呉兢亦不聞身貴而今其後有聞也赤或作赤族二字夭或作天或无仐

其字或无其後字夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕

爲之哉唐有天下二百年矣聖君賢相相踵其餘文武之士

立功名跨越前後者不可勝數豈一人卒卒能紀而傳之邪

士上或尤之字能上或无複出卒字方云司馬迁傳卒卒无湏㬰之間顔日促遽之意也僕年志巳就衰

退不可自敦率或无就字敦率方云猶敦勉也或作敢爲或无此二字○仐按此二字恐有脫誤

相知其無他才能不足用哀其老窮齟齬無所合不欲令四

海内有戚戚者猥言之上苟加一職榮之耳非必督責迫蹙

令就功役也他上方無無字就下或有其字賤不敢逆盛指行且謀引去且

傳聞不同善惡隨人所見傳聞或作傳云聞見甚者附黨憎愛不同巧