Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


造語言鑿空構立善惡事迹於仐何所承受取信而可草草

作傳記令傳萬丗乎方无乎字(⿱艹石)無鬼神豈可不自心慙愧(⿱艹石)

鬼神將不福人僕雖騃亦粗知自愛實不敢率爾爲也自心上或

有可字非是或无心字夫聖唐鉅跡及賢士大夫事皆磊磊軒天地决

不沈没或无聖字方从文𫟍决下有必字又云蜀本作落落掀天地而无必字又按决或作决地或作抉地○今

按古潮本軒亦作掀而无必字盖因栁子厚書云所云磊磊軒天地者决必沈没故諸本或誤加必字耳今從柳集作軒

從潮本去必字今館中非無人將必有作者勤而纂之後生可畏安

知不在足下亦宜勉之將必或作必將或脫不在二字愈再拜

   與大顛師書

    此書諸本皆无唯嘉祐小杭本有之其篇次在此与作召顛作巔師作知尚方本列於石刻之首今

    從杭本附此而名篇從方氏杭本又注云唐元和十四年刻石在潮陽靈山禅院宋慶曆丁亥江西

    𡊮陟丗弼得此書疑之因之滁用謁欧陽永叔永叔覧之日实退之語它意不及也方本略載其語

    又録欧公集古録跋尾云文公与顛師書丗所罕傳予以集録古文其求之博盖乆而後獲其以繫