Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


井非通道四字萬於行字之下又以独為自而立下有於字皆非是勞於一來安於所適道故

如是於杭作于適方拠石本与杭本並作識今得真石本考之乃如此然則方之所考亦不詳矣盖適猶便也与唯

適之安之語用字略同言一來虽劳而旣來則當随其所便无如不安也道故如是即所以結上文道无疑滯之意方以

如為此亦石本誤不宣愈頓首方拠石本无末三字仐拠石本与前二書同但云大顛禅師七月十五日

不知韓公之於大顛旣聞其語而爲礼益恭如此何也
朱文公校昌黎先生外集卷之二